SCHNITTMUSTER THEMENPUPPEN/ PLÜSCHTIERE / STOFFTIERE (129)

Butterick 4209
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 5864
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 5865
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 6000
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 6001
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 6149
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 6150
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 6265
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 6302
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 6336
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 6431
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 6468
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Butterick 6606
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
Burda 6303
Lager Artikel an Lager
SFr. 7.90
Burda 6395
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.50
Burda 6495
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.50
Burda 6559
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.50
Burda 6560
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.50
Burda 6561
Lager Artikel an Lager
SFr. 7.90
Burda 6754
Lager Artikel an Lager
SFr. 7.90
Burda 6827
Lager Artikel an Lager
SFr. 11.90
Burda 6883
Lager Artikel an Lager
SFr. 7.90
Burda 6886
Lager Artikel an Lager
SFr. 11.90
Burda 6960
Lager Artikel an Lager
SFr. 11.90
Burda 7336
Lager Artikel an Lager
SFr. 11.90
Burda 7409
Lager Artikel an Lager
SFr. 7.90
Burda 7753
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.20
Burda 7903
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.20
Burda 7904
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.20
KwikSew 240
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 250
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 252
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 255
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 4213
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 2830
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 3091
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 3771
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 3834
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 3937
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 3965
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 3966
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
KwikSew 4021
Lager Artikel an Lager
SFr. 19.00
McCalls 3469
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 3627
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 4066
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 4338
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6005
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6137
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6188
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6232
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6258
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6451
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6480
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6526
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6669
Lager Artikel ist nicht an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6854
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6903
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 6981
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 7006
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 7031
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 7066
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 7106
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 7266
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 7268
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7301
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.50
McCalls 7370
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7451
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7520
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7550
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7553
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7582
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7583
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7612
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7639
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7647
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7669
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7701
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7734
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7761
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7795
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7819
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7820
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7849
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7882
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7883
Lager Artikel an Lager
SFr. 18.00
McCalls 7336
Lager Artikel an Lager
SFr. 15.00
Miou Miou Sitzkissen Charly
Lager Artikel an Lager
SFr. 12.00
Simplicity 7036
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.50
Simplicity 7038
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.50
Simplicity 7575
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.90
Simplicity 7578
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.90
Simplicity 7764
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.90
Simplicity 7793
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.50
Simplicity 7795
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.50
Simplicity 7838
Lager Artikel an Lager
SFr. 14.50
Simplicity 7890
Lager Artikel an Lager
SFr. 14.50
burda 8125
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.50
burda 8308
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.20
burda 8373
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.50
burda 8576
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.20
burda 8591
Lager Artikel an Lager
SFr. 13.20
vogue 9194
Lager Artikel an Lager
SFr. 28.00
Nicht gefunden ? ? ?
Lager Artikel ist nicht an Lager
Preis versch.